LE הלוואות אקספרס
הדרך להלוואה שלך מתחילה כאן!
נציג הלוואות אקספרס
arrow-left17, arrow-left, left, previous
חלק א' מלאו פרטים ותדעו לכמה אתם זכאים!
שם מלא
טלפון ראשי
גיל
אזור מגורים
סוג הכנסה
כרטיס אשראי
הגבלות בנקאיות
נכס בבעלות

 מעוניין/ת לקבל הטבות ועדכונים  מאשר/ת את התקנון האתר
דף הבית >> הלוואות לדיור לעובדי מדינה
 

הלוואות לדיור לעובדי מדינה

קבלת הלוואות לדיור לעובדי מדינה
הלוואות לדיור לעובדי מדינה – קל לקנות דירה!
הלוואות לדיור ניתנות בקלות יחסית, בכל הבנקים.

כאשר אדם או זוג מעוניינים לרכוש דירה, הם יכולים לקבל את הסכום החסר להם כהלוואה מהבנק.

הלוואות מהבנק ניתנות כמעט לכל אחד, כאשר, כמובן, דואגים לביטחונות מתאימים.

הבנק מאשר הלוואות לצרכי דיוק בהתאם ליכולת ההחזר של בניה זוג, בהתאם לזכאות שלהם לרכישת דירה (ברכישת דירה ראשונה קל יותר לקבל הלוואות מאשר ברכישה של דירה נוספת), ובהתאם לתנאים חשובים נוספים שהבנק דורש.


כמובן, כאשר רוצים לרכוש דירה כלשהי, יש צורך גם בהון עצמי – כלומר אין אפשרות לקבל הלוואה לדיור על סכום הרכישה כולו. הבנק קובע מהו סכום ההון העצמי הנדרש, ובמרבית המקרים מאשר את שאר גובה התשלום כהלוואה לצרכי דיור.

הלוואה לדיור לעובדי מדינה

עובדי מדינה הם עובדים אשר מועסקים ישירות על ידי מדינת ישראל. עובדי מדינה זכאים להטבות שונות בהרבה מאד תחומים, הן במשכורת הישירה שהם מקבלים עבור עבודתם, והן בתחומים נוספים, שונים ומגוונים.

בין ההטבות שקיימות לעובדי מדינה הן הטבות בהלוואת לדיור לעובדים מדינה. ההטבות הניתנות לעובדי מדינה במצבים אלה משתנות בין הבנקים השונים, ותלויות בתנאים שונים.

אך באופן כללי, הלוואות לדיור לעובדי מדינה ניתנות בקלות רבה יותר מאשר הלוואות לדיור לאנשים שאינם עובדי מדינה.
עובדי מדינה גם זכאים להטבות בריביות המוטלות על ההלוואה, להטבות בתנאי ההלוואה, וכן הלאה.

מה חשוב לבדוק

הלוואות לדיור לעובדי מדינה אומנם מאפשרות לעובדי המדינה לקבל הטבות שונות, אך עדיין מדובר בהלוואה, שאותה יש לשלם ולהחזיר בסופו של דבר.

לכן כאשר לוקחים הלוואות לדיור לעובדי מדינה, חשוב מאד לבדוק את גודל ההלוואה ואת תנאי ההחזר, ולוודא שאכן ישנה אפשרות להחזיר את הסכום החודשי שנקבע ללא בעיה.

ההטבות של הלוואות לדיור לעובדי מדינה אינן הופכות את עובדי המדינה לחסינות בפני קושי כלכלי, אף כי עובדי מדינה אכן נהנים מיציבות כלכלית גבוהה.

לכן חשוב לבדוק את סכום ההחזר ולדאוג לתשלום חודשי סביר, שיאפשר סכום הגיוני למחיה באופן שוטף.